Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 4 januari 2017

Kategorin "överfet" inkluderar även en stor andel ”normalviktiga” människor.

Enligt en ny analys menar forskare att hela 76 procent av världens befolkning, eller 5,5 miljarder människor, är ”överfeta”.

Vad betyder ”överfet”?

Ordet ”överfet” ska skiljas från övervikt och fetma och syftar på att en person har tillräckligt mycket överflödigt kroppsfett för att påverka hälsan.

Kategorin innefattar de 49 procent av världens befolkning som lider av övervikt eller fetma men inkluderar även en stor andel ”normalviktiga” människor menar forskarna. Även normalviktiga kan bära på riskfaktorer för kronisk sjukdom, framförallt bukfett.

”Underfet”

Enligt analysen hamnar däremot 9-10 procent av världens befolkning i kategorin ”underfet”. Den siffran inkluderar en stor andel människor som lider av svält men även de som ägnar sig åt överdriven träning eller lider av en ätstörning bidrar.

”Normalfet”

Det lämnar enbart 14 procent av befolkningen som faktiskt är normalfeta. Alltså de som har en normal procent kroppsfett, som inte påverkar hälsan negativt.

Forskare bakom analysen hoppas att överfet ska bli ett vanligt begrepp bland allmänheten för att öka medvetenhet om de riskfaktorer för kronisk sjukdom som ökar med överflödigt kroppsfett.

Ökad medvetenhet kan bidra till förändringar inom sjukvården men även enskilda personer kan lära sig något av ordet ”överfet”. Till exempel att traditionella mått som BMI inte direkt beskriver mängden fett i kroppen. Forskare bakom studien menar att midjemått förmodligen är mer praktiskt för att identifiera personer som ligger i riskzonen för metaboliska sjukdomar orsakat av överflödigt fett.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 4 januari 2017