Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 11 augusti 2016

Under första halvåret 2016 har 421 fall av tuberkulos rapporterats i Sverige. En minskning med fem procent från andra halvåret 2015, men även en ökning med åtta procent från första halvåret 2015. Med enkel matematik visar alltså siffrorna lika många fall de två senaste åren.

Den markanta ökningen av fall i åldersgruppen 15-19 år som noterats under andra halvåret 2015 har däremot hållit i sig, vilket beror på den ökade invandringen under den perioden.

Statistisk-folkhalsomyndigheten

Hela 90 procent av de rapporterade fallen är födda utomlands, där majoriteten kommer från länder som kämpar med spridning av tuberkulos.

Här sprids sjukdomen mest

Afrika – som sen länge haft problem med hanteringen av smittan – hamnar i skym undan då Asiens senaste siffror visar en kraftig ökning på hela 25 procent de senaste halvåret.tuberkulos-kropp

Tuberkulos smittar via nära kontakter. Var tredje människa i världen har därför tuberkulos som vilar latent i kroppen, men den bryter enbart ut hos tio procent av dem.

De som tar den största smällen är u-länderna, främst Afrika, då de saknar de ekonomiska resurserna för bättre behandlingsmetoder.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 11 augusti 2016