Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 28 mars 2017

En omfattande analys av celldelning i olika organ i människokroppen jämfört med förekomst av cancer världen över tyder på att hela 66 procent av cancerfall beror på slumpmässiga mutationer, inte ärftlighet eller miljö.

Så uppstår cancermutationer

Cancer orsakas av mutationer i vårt DNA, i enskilda celler som leder till att cellerna delar sig på ett okontrollerat sätt. Mutationerna anses härstamma framförallt från miljöfaktorer som rökning eller ärftliga fel i arvsmassan.

Men mutationer uppstår också när friska celler naturligt delar sig. När arvsmassa kopieras för att bilda två nya celler kan det uppstå många stavningsfel eller mutationer i DNA-strängen.

Baserat på cancerfall i Storbritannien menar den senaste studien att 29 procent av mutationer är kopplade till miljöfaktorer, fem procent till ärftlighet och resten, eller 66 procent beror på slumpmässiga fel när celler delar sig.

– Det är välkänt att man ska undvika miljöfaktorer som att röka för att minska risken att drabbas av cancer. Men det är mindre välkänt att varje gång en normal cell delar sig och kopierar sitt DNA för att göra två nya celler, uppstår många fel, säger Cristian Tomasetti, en av huvudförfattarna bakom studien, i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Dessa kopieringsfel är en stor källa till cancermutationer som historiskt sett har varit undervärderade inom forskningsvärlden, och denna nya studie ger en första uppskattning av hur stor del av mutationer som är orsakade av sådana misstag.

Bilden beskriver hur stor andel av mutationer i olika organ som kan tillskrivas miljöfaktorer, misstag i kopiering av DNA under celldelning samt ärftlighet. Bilden är anpassad från C. Tomasetti et al,. Science (2017).

Tidigare kritiserade studier

Forskarna bakom studien publicerade för två år sedan en omdiskuterad artikel som pekade på samma slutsats, att otur har stor betydelse för cancerfall.

Kritik mot artikeln pekade främst på att studien enbart undersökt cancer i USA medan cancerfall i olika delar av världen påverkas av så skilda miljöfaktorer att resultaten inte kan tillämpas på andra länder.

Därför genomfördes denna utökade studie med data från 69 olika länder i 6 världsdelar på 32 olika cancertyper för att gå till botten av historian.

Forskare bakom studien vill fortfarande uppmuntra människor att undvika miljöfaktorer och livsstilsval som ökar risken för cancer men menar att många ändå kommer drabbas av cancer av ren slump.

De understryker att det därför behövs fler metoder för att upptäcka alla former av cancer tidigt, medan de fortfarande går att behandla och bota.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 28 mars 2017