Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 2 mars 2017

Forskare i USA valt att använda Twitter-flöden för att analysera vad e-cigarettanvändare säger om e-cigg, med egna ord. Över tre miljoner offentliga tweets på ämnet ”e-cigaretter” och ”vape” mellan 2012 och 2015 utgör underlaget för studien.

Social image har stor betydelse

Resultaten visar att cool-faktorn har ökat ordentligt som en anledning att börja med e-cigaretter de senaste åren. År 2012 handlade 43 procent av tweets om e-cigg om att sluta röka vanliga cigg. En mindre andel, 21 procent, valde e-cigg för sin sociala image. År 2015 gick cool-faktorn om med 37 procent som den vanligaste anledningen.

Så här har Twitter-användare förklarat varför de använder e-cigg år 2012.

  • För att sluta röka: 43 %
  • För ens sociala image: 21 %
  • För att de går att använda inomhus: 14 %
  • För att det smakar gott: 14 %
  • För att det är säkrare: 9 %
  • För att det är billigt: 3 %

De senaste studierna på e-cigaretter tyder på att allt fler unga, icke-rökare väljer att börja vejpa, istället för att använda e-cigaretter som ett hjälpmedel att för att sluta röka vanliga cigaretter.

Men studier som baseras på intervjuer och screening är ofta väldigt dyra att utföra och ger förmodligen inte helt tillförlitliga resultat då studiedeltagare svarar genom standardiserade svarsformulär.

Forskare bakom studien menar att resultaten även ger en indikation på hur vissa e-cigganvändare är felinformerade om riskfaktorer med e-cigg som därmed måste förtydligas för allmänheten. Till exempel visar allt fler studier på hälsofaror med e-cigg. Dessutom behöver inte e-cigg nödvändigtvis vara billigare än vanliga cigaretter.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 2 mars 2017