Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 2 maj 2017

– På sikt är det här absolut ett alternativ för patienter med övervikt som kanske inte kan eller inte vill opereras med gastric bypass, säger David Fröjd Révész, forskare i klinisk neurovetenskap och specialistläkare i neurokirurgi vid Sahlgrenska akademin.

Epilepsibehandlingen heter vagusnervstimulering och är en vanlig metod inom epilepsivården där patienter som inte svarar på annan behandling kan få en stimulator inopererad likt en pacemaker med elektroder runt vagusnerven.

De svaga och frekventa strömstötarna kan både minska och förkorta anfall.

Metoden används även vid depression

Dock bara på försöksnivå i Sverige. Själva vagusnerven skickar nämligen signaler från i princip alla delar av kroppens inre organ till hjärnstammen, varifrån impulser sprids till hela hjärnan vid olika omkopplingsstationer.

– Det är lite som en elchock, fast en mycket mildare behandling, som frigör signalsubstanser och ger en antidepressiv effekt, säger David Fröjd Révész.

Säker metod

Dessa resultat visar på en halvering av antalet epilepsianfall för drygt 40 procent av de

David Fröjd Révész. Foto: Kristin Lilja

patienter som inte hade haft någon större hjälp av läkemedel. Riskerna med operation och efterföljande behandling är dessutom små.

– Vi har tittat på säkerhet över väldigt långt tid, de flesta andra studier har omfattat max fem år. Nu har vi fått med hela spektrumet av potentiella bieffekter till kirurgin, inklusive batteribyten som måste göras med jämna mellanrum och alltid medför viss infektionsrisk.

Han menar att resultaten öppnar för bredare tillämpning av vagusnervstimulering framöver, även i kampen mot depression och övervikt.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 2 maj 2017