Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 3 januari 2017
Ung kvinna som röker en cigarett.

Som så många redan vet om bäddar rökning för hjärt-kärlsjukdomar, men hur risken ser ut mellan olika åldersgrupper är däremot mindre känt. Nu antyder nya rön att främst yngre rökare ligger i riskzonen.

Genom att granska 1800 vuxna personer i England som behandlades för en vanlig form av hjärtinfarkt som kallas STEMI, kunde forskare se att risken för STEMI-infarkter var tre gånger högre hos rökare än hos de som var icke-rökare.

Personer under 50 år hade störst risk – den var 8,5 gånger högre jämfört med jämnåriga som fimpat för gott eller aldrig rökt.

Forskarna hoppas nu att fynden bidrar till att upplysa fler om att STEMI-infarkter inte bara drabbar äldre. Även om alla rökare ska uppmuntras till att sluta upp med rökning för gott bör extra fokus läggas på yngre personer.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 2 januari 2017, senast uppdaterad 3 januari 2017