Ung kvinna som röker en cigarett.

Som så många redan vet om bäddar rökning för hjärt-kärlsjukdomar, men hur risken ser ut mellan olika åldersgrupper är däremot mindre känt. Nu antyder nya rön att främst yngre rökare ligger i riskzonen.

Genom att granska 1800 vuxna personer i England som behandlades för en vanlig form av hjärtinfarkt som kallas STEMI, kunde forskare se att risken för STEMI-infarkter var tre gånger högre hos rökare än hos de som var icke-rökare.

Personer under 50 år hade störst risk – den var 8,5 gånger högre jämfört med jämnåriga som fimpat för gott eller aldrig rökt.

Forskarna hoppas nu att fynden bidrar till att upplysa fler om att STEMI-infarkter inte bara drabbar äldre. Även om alla rökare ska uppmuntras till att sluta upp med rökning för gott bör extra fokus läggas på yngre personer.