Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 25 januari 2017

För patienter med typ 1 diabetes som har behov av insulininjektioner flera gånger om dagen är det viktigt att ha ständig koll på blodsockernivån. Detta sker idag främst med hjälp av ett instrument som ger ett stick i fingret för att få ut en droppe blod att mäta på. Detta kan istället göras med en monitor som sätts fast på till exempel magen och mäter blodsockret kontinuerligt med en tunn fibertråd under huden.

Tidigare studier har främst undersökt om kontinuerlig mätning ger lika trovärdiga resultat men en ny studie från Sahlgrenska akademin tyder på att metoden till och med hjälper patienter få lägre blodsocker över tid.

I studien deltog 161 patienter som fick använda traditionell mätning med stick i fingret minst fyra gånger per dag eller kontinuerlig mätning. Studien pågick sammanlagt 16 månader.

– Det vi såg var att när man hade den här kontinuerliga blodsockermätaren så blev det en genomsnittligt lägre blodsockernivå, något som anses betydelsefullt för att minska risken för följdsjukdomar vid diabetes typ 1, säger Marcus Lind, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Följdsjukdomar av en längre period med högt blodsocker är till exempel skador på näthinnan, njurar och hjärta.

Tillfredställelse och välmående – precis lika viktigt

Resultaten visade även ökad tillfredställelse och välmående med behandlingen, något som är viktigt för att en patient ska vilja fortsätta med en behandling.

– Livskvalitet och välmående är också något man fäster allt mer uppmärksamhet på i riktlinjer för diabetesvård, förklarar Marcus Lind i pressmeddelandet.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 25 januari 2017