Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 7 juni 2017

För första gången har ett vaccin mot en opioid tagit sig igenom pre-kliniska studier i apor.

Så fungerar vaccin mot heroin

Vaccinet fungerar genom att utsätta immunsystemet för en bit av heroinmolekylen så att neutraliserande antikroppar produceras. Vid framtida exponering för heroin kan immunsystemet känna igen molekylen och hindra den från att nå hjärnan och ge känslor av eufori.

Forskare bakom studien tror att motivationen till att använda drogen kan försvinna om man blockerar dess effekt i hjärnan och därmed kan vaccinet förhindra eller minska återfall bland drogmissbrukare.

Studien är baserad på fyra apor som fått tre doser av vaccinet och resultaten visar att immunförsvaret reagerar effektivt för att neutralisera olika doser av heroin. Effekten var starkast under den första månaden efter vaccination men höll i sig över åtta månader.

Två av aporna hade redan vaccinerats sju månader tidigare i en mindre pilotstudie och i dessa apor var effekten betydligt större. Om vaccinet fungerar på samma sätt i människor tror forskare att resultatet blir immunitet mot heroin över lång tid.

Inga negativa biverkningar av vaccinet upptäcktes under studiens gång.

Vaccinet fungerar enbart mot heroin, inga andra opioider och inte heller motgifter mot heroin, vilket bevarar möjligheten att använda dessa läkemedel även hos personer som blivit vaccinerade.

Heroinmissbruk – en epidemi

Detta är det första vaccinet mot heroin som lyckats i studier på apor. Vacciner mot andra droger har tidigare testats på människor, utan att först testas i apor, men har misslyckats.

Nu planeras vidare studier av vaccinet i människor med stora förhoppningar att kunna behandla heroinmissbruk som i flera delar av världen har klassats som en epidemi.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 7 juni 2017