Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 5 maj 2017

Sedan 1980 fram till 2005 har svenska forskare följt över 5000 svenskar i åldrar 16 till 71. Med hjälp av personliga intervjuer har de undersökt förekomsten av ångest, en studie som aldrig tidigare gjorts i Sverige.

Resultaten visar att förekomsten av ångest har ökat sedan 1980-talet från 8 procent till 12,4 procent bland män. Bland kvinnor har ångest ökat från 17,8 procent till 23,6 procent. Nästan var fjärde kvinna drabbas av ångest idag.

Störst ökning märks hos unga tjejer 16-23 år gamla, där förekomsten av ångest ökat mer än trefaldigt.

– Även om vi inte kan dra några kausala slutsatser av resultaten, alltså orsakssammanhang, kan en möjlig förklaring till resultaten vara att ingången till arbetsmarknaden har försenats till en högre ålder, på grund av ökade utbildningskrav på arbetsmarknaden och ökad arbetslöshet hos unga. Det kan också finnas faktorer utanför arbetsmarknaden som påverkar till exempel utseendekraven som framför allt många unga kvinnor säger sig uppleva, säger Susanna Calling, forskare bakom studien i ett pressmeddelande.

Den ökade rapporteringen av ångest kan också ha att göra med minskad stimatisering och ökad medvetenhet om psykiska sjukdomar i Sverige.

Bland äldre är trenden tvärtom

Trenden syntes i alla åldersgrupper förutom en, de allra äldsta. Bland kvinnor 64-71 år sjönk förekomst av ångest mellan 1980 till 2005.

En möjlig förklaring är bättre behandling av kroniska sjukdomar och tryggare sociala omständigheter för äldre.

Forskare bakom studien rekommenderar baserat på studieresultaten, tidiga insatser som stresshantering i skola och högskola för att komma åt ångest när den debuterar, i tidig ålder.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 28 april 2017, senast uppdaterad 5 maj 2017