Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 23 augusti 2016

Genom att ta avföringsprover och rektala odlingsprover från 4400 patienter räknas härmed denna studie som den största inom Europa när det kommer till sökandet av resistenta bakterier.

– När det rör sig om så många människor som är berörda, fungerar inte längre strategin att isolera patienter på sjukhusen, säger doktorand, Axel Hampretch, en av de ledande forskarna på Köln universitetet, till Nursing Times.

antibiotika

Majoriteten av de smittade patienterna bar på ESBL-bärande bakterier i tarmen. Dessa tarmbakterier innehåller speciella enzymer som försvarar bakterier och gör den resistent mot olika antibiotika. Enbart starkare antibiotikabehandlingar hjälper.

Allt detta resande

När patienterna fick svara på en enkät gällande tidigare vårdplatser och allmänna livsstilsfrågor, visade svaren att de som tidigare varit bärare av resistenta bakterier och som hade behandlats med antibiotika eller rest utanför Europa, hade ökad risk att få resistenta bakterier i tarmen.

Hygien är prio ett

För att minska spridningstakten vill forskarna se ett förbättrar resultat i sjukhusens hygienrutiner. Antibiotika måste också börja användas på ett bättre sätt genom att bland annat minska förskrivningen när den inte är rätt.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 23 augusti 2016