Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 23 januari 2017
Spirometri är ett lungfunktionstest

Enligt studien beställer bara hälften av alla läkare rätt test för att bekräfta astmadiagnos.

I en studie på över 600 astmapatienter från tio olika städer i Kanada visar sig var tredje patient ha fått fel diagnos. Av dessa tog 80 procent medicin, en tredjedel av dem dagligen.

Efter en serie detaljerade andningstest kunde astma uteslutas bland 33 procent av patienter och över 90 procent av dem kunde sluta ta medicin utan besvär.

Anledningen till att så många patienter fått fel diagnos skall enligt studien vara att många läkare inte beställer rätt test för att sätta diagnos. Studiens resultat visar att bara hälften av läkarna hade beställt spirometri, ett lungfunktionstest för att bekräfta astmadiagnosen medan resten förlitat sig på patientens symtom och sina egna observationer.

– Läkare skulle inte diagnosticera diabetes utan att testa blodsocker eller ett brutet ben utan röntgen. Men av någon anledning beställer läkare inte spirometri som kan bekräfta diagnosen astma, säger Shawn Aaron, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Vad hade patienterna istället för astma?

Efter ytterligare test för att sätta ny diagnos visade det sig att de flesta patienter istället hade mindre åkommor som allergi eller halsbränna. Ytterligare 28 procent av patienter hade inga besvär alls, och det är omöjligt att säga om dessa patienter aldrig haft astma till och börja med eller om astman har förbättrats sedan de fick sin diagnos. Omkring 2 procent av patienterna hade allvarligare sjukdomar som högt blodtryck (pulmonell hypertension) eller hjärtsjukdom och fick sedan rätt behandling.

– Patienter som har svårt att andas borde be sin läkare om ett andningstest för att bekräfta om de har astma eller till och med KOL. Dessutom, om patienten tror att de har fått fel diagnos eller inte längre har aktiv astma ska de be läkare om ett andningstest. Astma kan vara livsfarligt så en patient borde aldrig sluta ta läkemedel utan att tala med sin läkare först, säger Shawn Aaron.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 23 januari 2017