Redaktionen
Senast uppdaterad 11 juli 2016

Varför infördes dubbdäcksförbud på till exempel Hornsgatan i Stockholm? Är föroreningen i luften verkligen så illa? -Linnea

louise-ehrenberg-oval

Louise Ehrenberg

Att partiklar i luften påverkar hälsan negativt har uppmärksammats mycket de senast 20 åren. Partiklar är en grupp ämnen som kan kommer ifrån exempelvis slitage på vägar, däck, sand som används vid sandning, vedeldning, industri och avgaser. Studier, bland annat från WHO visar att partiklar som kommer ner i lungorna kan skapa inflammationer och luftvägssjukdomar, men även hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Enligt Bertil Forsberg, professor i Folkhälsa vid Umeå Universitet, visar forskning att grova partiklar, som bland annat kommer från vägslitage, ökar dödligheten. En ökad dödlighet på våren i Stockholm kan kopplas till grova partiklar.

Partiklarnas påverkan på människan beror delvis på partiklarnas storlek. Det används en skala för att mäta partiklarnas storlek, till exempel PM10 är mikroskopiskt små slitagepartiklar som är mindre än 10 mikrometer i diameter. Enligt Miljöförvaltningen i Stockholms län står vägtrafik för 59% av utsläpp av PM10 partiklarna i Stockholm. Av dessa 59 % är slitage av vägbanan ansvarigt för 87 % av utsläppen.

Dubbdäcksförbud anses vara den lämpligaste åtgärden att tillta men det finns flera sätt att minska PM10 halterna i luften. Till exempel genom att sänka hastigheten och minska trafik. Trängselskatterna i Stockholm har beräknats minska PM10 halterna med 4-8%.

Vill du ställa en fråga till Louise? Fyll i formuläret!

[contact-form-7 id=”368″ title=”Kontakta Expert”]

Redaktionen
Publicerad 10 mars 2016, senast uppdaterad 11 juli 2016