Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 17 januari 2017
Två bilder som visar hur tallriksmodellen såg ut 1976 i jämförelse med 2016.

Hela 60 procent känner ganska eller mycket stort förtroende till Livsmedelsverket och enbart 6 procent litet eller inget. Det visar en färsk undersökning där barnfamiljer är den grupp som har högst förtroende för Livsmedelsverket.

– Det är glädjande att förtroendet för Livsmedelsverket blir allt högre. Den som gillar och har förtroende för oss lyssnar antagligen mer på våra råd. Ett ökat förtroende kan med andra ord förbättra våra möjligheter att uppnå målen om säker mat, bra matvanor och i förlängningen en bättre folkhälsa, säger generaldirektör Annica Sohlström på Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

Undersökningen har genomförts av Sifo på uppdrag av Livsmedelsverket.

De som har ett högt förtroende för Livsmedelsverket säger att det bland annat beror på att det är en statlig myndighet som är oberoende och seriös. De tycker också att Livsmedelsverkets kompetens och kontroll bidrar till att skapa förtroende.

Jämfört med den senaste mätningen 2013 har kännedomen ökat mest i grupperna kvinnor mellan åldrarna 50–64 år.

Den grupp som har ett lågt förtroende säger att det beror på att kostråden bygger på gammal forskning.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 17 januari 2017