Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 14 juli 2016

I en studie publicerad i tidskriften Cancer Research har forskare undersökt om viktminskning kan påverka riskfaktorer för cancer i blodet. Över 400 kvinnor som led av övervikt eller fetma deltog i studien. De delades in i fyra grupper där en var kontrollgrupp och de andra tre grupperna försökte gå ned i vikt med hjälp av mer fysisk aktivitet, begränsa kaloriintag till 2000kcal per dag eller både och.

viktnedgang-cancer-blod

Att bilda nya blodkärl i kroppen är viktigt för flera olika ändamål, till exempel för att hjälpa huden att läka efter en skada. Men cancerforskning har visat att även tumörer får hjälp av fler blodkärl som bidrar med syre och näringsämnen via blodet. Bildandet av nya blodkärl påverkas av flera olika proteiner i blodet, bland annat VEGF och PEDF som alltså kan utgöra en risk för cancer.

Resultat av diet och träning i ett år

Efter ett år hade kvinnor som tränat mer lyckats gå ner 2,4 kg i genomsnitt. De som begränsat sitt kaloriintag gick ner 8,5 kg och de som kombinerat metoderna hade minskat 10,8 kg i vikt. Resultaten visade att viktnedgång med hjälp av en bättre kosthållning också minskade nivåerna av de proteiner i blodet som kan bidra till cancertillväxt. Att bara öka träningsnivån hade inte samma effekt. Dessutom kunde forskare se att ju mer kvinnan gick ned i vikt desto mer minskade riskfaktorerna i blodet.

Det är redan känt att övervikt och fetma ökar risken för flera cancerformer men det har varit oklart hur. Resultaten tyder på att viktnedgång är ett säkert och effektivt sätt att minska nivåerna av blodkärlsbildande proteiner i blodet som kan orsaka cancer. Men forskarna bakom studien påpekar att det fortfarande är osäkert om detta också minskade risken för cancer bland dessa kvinnor.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 14 juli 2016