Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 29 november 2016
Man som badar kallbad. Enligt en ny rapport ska det förbättra hans hälsa.

Ett forskarteam från Oulu universitet har genomfört ett flertal studier kring vinterbad. En av dem publicerades redan 2004 och hade som mål att studera effekten på humöret av att regelbundet vinterbada.

När man utsätter kroppen för iskallt vatten utlöses en stressreaktion. Det sympatiska nervsystemet slås på och ökar utsöndringen av det blodburna hormonet noradrenalin, ett stresshormon som bland annat ger ökad reaktionsförmåga och koncentration.

Under testperiodens gång minskade spänningar, trötthet, dåligt minne och humör betydligt. Efter fyra månader svarade alla deltagare att de kände sig mer energiska, aktiva och sunda och hade bättre självkänsla än innan.

Även de som led av diagnostiserad reumatism, fibromyalgi och astma rapporterade att vinderbad hade lindrat deras smärtor.

Högt blodtryck – en riskfaktor

Om blodtrycket ökar på grund av exempelvis stress kan regelbundet vinterbadande minska blodtrycket i vila. Det har och göra med att höga halter av stresshormoner i blodet används för att öka värmeproduktionen och minska värmeförlusten.

Det kan däremot vara en god ide att gradvis vänja sig vid vinterbad. Då kallt vatten ökar blodtrycket mindre hos människor som inte är vana vid kallt vatten än hos de som är ovana.

Läkare rekommenderar inte den som har konstant högt blodtryck att bada vinterbad.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 29 november 2016