Redaktionen
Senast uppdaterad 28 mars 2017

Nyheten kommer från budgetöverenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet som presenteras idag.

– Vi ser behov av fortsatta investeringar i förlossningsvården för att alla blivande föräldrar ska kunna ges en trygg vård, och för att de som arbetar i vården ska kunna få vettiga förutsättningar att ge den vård patienterna behöver, säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

Pengarna kommer att betalas ut under 2017 men får användas såväl 2017 som 2018.

Vad kommer pengarna att gå till?

Tillskottet kommer att fördelas mellan landstingen efter befolkningsmängd och ska användas till att stärka förlossningsvården och eftervården för förlösta kvinnor.

Den redan befintliga satsningen som omfattar 400 miljoner årligen till och med 2019 kommer gå till att stärka kompetensförsörjningen, vilket inkluderar bemanningen inom förlossningsvården.

Redaktionen
Publicerad 28 mars 2017