Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 4 maj 2017

Liksom Sverige har Nya Zeeland liknande samhällsfunktioner där det finns stöd för den som mår dåligt alternativt lider av psykisk ohälsa. Trots detta ser även de att sjukskrivningarna ökar i landet.

Forskningen är ett led i att ta reda på hur man kan få människor i landet att må bättre och i förlängningen kunna minska antalet sjukskrivningar.

I den aktuella studien har man tagit hänsyn till faktorer som deltagarnas ålder, kön, inkomst och sociala situation. Utifrån den data forskarna lyckades samla på sig gick det att dra en klar och tydlig slutsats.

Det visade sig att havet och att spendera tid vid vattnet förbättrade den mentala hälsan hos deltagarna i studien. Havet fick även deltagarna att känna sig lugna.

Svaret ligger i de blåa miljöerna

Studien visade att det är vistelsen vid ”blåa miljöer” som himmel och hav, som påverkade deras välmående positivt. Känslan och den positiva effekten visade sig även kvarstå direkt efter ett besök vid vattnet.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 4 maj 2017