Vilka är vi?

Dagens Hälsa är en oberoende nyhetsförmedlare.

De nyheter och ämnen vi presenterar baseras på rådande vetenskap. Vi drar oss inte för att belysa det kontroversiella eller ompröva det vedertagna allt eftersom att ny evidens framkommer i takt med att samhället och vetenskapen utvecklas.

Varför startade vi DH.se?

Dagens Hälsa lanserades i mars 2016 och växer i samma takt som svenska befolkningens intresse för ett ökat välmående, det vill säga i rapidfart.

Tidningens främsta uppgift är att mjuka upp det vetenskapliga språket och därmed öka medvetenheten kring trovärdig forskning och dess bidragande faktorer till gemene man – och kvinna. Någonting vi själva saknade i dagens mediaflöde.

Då vi – teamet – även ansvarar för uppbyggnaden av nätverket Healthcare Media, kändes en publicistisk plattform för nyheter inom hälsa och vetenskap som en given sak att sätta klorna i.

Healthcare Media är ett samlingsnamn för hundratals hemsidor som idag bidrar till informativ fakta om diverse sjukdomar och tillstånd, bland annat cancer, hudsjukdomar, autism och stress.