Redaktionen, Skribent
Senast uppdaterad 3 juni 2021

Undersökningen i rapporten visar att i Danderyd går 50,7 % årligen på basundersökning och endast 1,9 % får uppsöka akut tandvård. Jämför man detta resultat med Botkyrka där det är 26,9 % som går på basundersökningar och 5,3 % får uppsöka akut tandvård.

Enligt Martin Beiring, regionchef Väst & Syd på Aqua Dental, är skillnaderna i tandhälsa och inställning till tandvården stora beroende vart man bor, hur gammal man är och vilken socioekonomisk grupp man tillhör.

”Pandemin riskerar också att öka gapen. Samtidigt visar mätningar att tandvården har hanterat krisen bra och till och med går igenom pandemin med högre förtroende än innan. Tandvården är innovationskraftig och Sverige är en internationellt ledande tandvårdsnation, därför sker också mycket positivt som vi måste säkerställa kommer alla till del”, säger Martin Beiring.

Få vet om att tandvårdsbidraget finns

Av personer med hög inkomst visar undersökningen att det är cirka 80 % som använder bidraget. Personer med lägre inkomst däremot är det endast 48 % som använder bidraget. Att många inte använder detta statliga bidrag är för att få vet om att det finns. Tandvårdsbidraget som har till uppgift att göra tandvården mer jämlik och få fler att göra sina regelbundna besök belyser istället segregationen.

Basundersökningar uteblir och det blir en fråga om ekonomin

Många anser sig inte ha råd att besöka tandläkare eller tandhygienist och det är också vanligaste orsaken till att besöken uteblir. Enligt Försäkringskassan är det vanligaste att unga, låginkomsttagare, lågutbildade, utlandsfödda och ensamstående inte har kontakt med tandläkare. Även i Aqua Dentals tandhälsorapport ser man tydligt att tandläkarbesök är en ekonomisk fråga då hela varannan svensk (47%) uppger att de någon gång undvikit att uppsöka tandvården trots att de visste att de borde gå dit.

Se mer info om tandvårdsbidrag här:  https://www.aquadental.se/tandvardsbidrag

För mer information kontakta: martin.beiring@aquadental.se

Redaktionen
Skribent
Publicerad 2 juni 2021, senast uppdaterad 3 juni 2021