Informationen på denna webbplats skall aldrig ses som ett alternativ till att söka vård eller information av läkare eller vårdpersonal. Inte heller bör innehållet på denna sida utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till annan kvalificerad vård eller information.

Den information som tillhandahålls innehåller offentlig information och även användares personliga synpunkter. Webbplatsen tar inget ansvar för att information som kan ha uppdaterats med nya rön eller att subjektiv information kan ha publicerats med felaktiga fakta. All sjukvård/hälsoinformation som skrivs av Healthcare Media är publicerad av personer med kvalificerad utbildning, i vissa fall kan informationen vara skriven av en organisation eller person utan kvalificerad utbildning, om så är fallet uppges detta tydligt i samband med informationen.

Referenser till underliggande datakällor, som informationen baserar sig på, presenteras alltid i mån av möjlighet. Datum för den senaste modifikationen av en tidsaktuell text visas klart utskrivet. Eventuella påståenden relaterade till nyttan/egenskapen av en specifik behandling, kommersiell produkt eller service, baserar sig på opartisk information eller underliggande fakta.

All information är med reservation för faktafel. Eventuell reklam- och kommersiellt text och bild material visas för besökaren på ett sätt så att det tydligt kan särskiljas från annan information som kan finnas på sidan.

Personuppgifter och cookies

Användaren samtycker till att Healthcare Media behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla webbplatsen och tjänsterna på den. Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

– Att webbplatsen använder cookies
– Vad dessa används till
– Hur cookies kan kopplas ifrån

Healthcare Media använder sig av cookies för att identifiera besökare till webbplatsen och tjänsterna på den. Cookies är små textfiler som sparas på besökarens dator av dennes webbläsare (t.ex. Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer, Firefox etc.). Textfilen innehåller endast text och denna kan läsas av Healthcare Media. Inga andra företag eller servers kan komma åt informationen i textfilen Healthcare Media sparar. Användaren godtar härmed Healthcare Media:s användning av cookies och är medveten om att användaren måste ha cookies aktiverade för att kunna använda vissa av tjänsterna på webbplatsen.