Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 12 maj 2017

Granskningen täcker omkring 30 länder i Europa och visar att alkoholvanor skiljer sig stort mellan länder i Europa. Resultaten visar bland annat att:

  • Irländare dricker mest generellt
  • ”Binge drinking” är vanligast i Portugal (England kommer på andra plats)
  • Män konsumerar omkring två gånger mer alkohol än kvinnor generellt
  • Kvinnor i Israel och Östeuropa dricker minst
  • I Nordiska länder är det danskar som dricker mest alkohol men ”binge drinking” är vanligast bland norska män
  • Alkoholkonsumtion är högst bland högre socioekonomiska skikt, men ”binge drinking” är vanligare i lägre skikt.

Vad är ”binge drinking”?

”Binge drinking” på engelska kan översättas till ungefär att ”helgsupa”. Termen beskriver den alkoholvana som innebär att man avstår från alkohol under en period (veckodagar till exempel) och sedan dricker väldigt mycket, med syfte att bli ordentligt berusad, vid ett enskilt tillfälle (på helgen till exempel).

En kartläggning som denna har tidigare varit svår att genomföra då mått av alkoholenheter skiljer sig avsevärt mellan olika länder. En öl eller ett glas vin är inte nödvändigtvis samma mängd i Frankrike som i Sverige.

Studien har gjorts med hjälp av enkäter, speciellt utformade för olika delar av kontinenten med mått av typiska drycker från olika länder. Sedan har studiedeltagarnas svar översatts till mått av alkohol i gram.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 12 maj 2017