Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 7 april 2017

Biodlingsprodukter är bland annat honung, vax, drottninggelé och pollen. Foto: Wikimedia commons.

Idag öppnas ansökan till det Nationella honungsprogrammet för 2018 som ska hjälpa bin och odlare rent ekonomiskt och överlevnadsmässigt.

– Intresset för biodling ökar och vi ser att pengarna i det nationella honungsprogrammet gör nytta både vad gäller förbättrade villkor för produktion och saluföring av biodlingsprodukter men också genom satsningar på att minska problemen med olika sjukdomar, säger Magnus Gröntoft, miljöanalysenheten på Jordbruksverket.

Globalt sett är ungefär en tredjedel av den mat vi äter beroende av pollinerande insekter och omkring 85 procent av pollineringen görs av honungsbin.

Honungsprogrammet ska stärka näringen genom att påvisa pollineringens betydelse samt sträva efter fler pollen– och nektarproducerade växter i odlingslandskapet.

Själva biodlingen är viktig både för honungsproduktionen och för binas pollinering av fruktträd, bär, buskar och olika jordbruksgrödor, men även vilda växter.

I Sverige bedrivs biodling i alla län och enligt uppgifterna som rapporterats in finns det cirka 154 000 bisamhällen i landet.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 7 april 2017