Johanna Holmgren
Senast uppdaterad 20 februari 2017

Syftet med de nya riktlinjerna är att förebygga, hitta, behandla och följa upp bristningsskadorna efter en förlossning ordentligt.

Detta är en ny riktlinje som kommer att få betydelse för förlossningsvården då alla nyförlösta kvinnor kommer att ges bedövning efter förlossningen. Den ska ges oavsett om kvinnan behöver sys eller ej då personalen får det lättare att leta efter skador.

Vanligt att kvinnor drabbas av förlossningsskador

Idag är det ett problem inom förlossningsvården att bristningar och underlivsskador inte upptäcks vid barnafödande, fastän det drabbar tusentals kvinnor varje år.

De nya riktlinjerna med bedövning kommer däremot att underlätta för personalen att hitta fler bristningar som de kan laga, vilket medför att mamman slipper bekymmer senare.

Tidigare har det varit tradition att inte bedöva och en undersökning efter förlossning kan då uppfattas som obehaglig för en del kvinnor.

Nu är tanken att kvinnan ska bedövas innan för att på så vis slippa eventuell smärta, vilket kommer ge personalen bättre förutsättningar att göra en effektiv och systematisk undersökning.

– Genom att bedöva kommer vi att hitta fler bristningar vilket är bra. Då kan vi laga dem och kvinnan slipper bekymmer senare, säger Eva Uustal, överläkare på universitetssjukhuset i Linköping till SVT Nyheter.

Johanna Holmgren
Publicerad 20 februari 2017