Johanna Holmgren
Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 3 mars 2017

Unga som är med om sexuella övergrepp har, genom övertygelse från en vuxen, utfört våldtäktsliknande sexuella handlingar på sig själva framför en webbkameran.

Enkätundersökningen ”Unga, sex och Internet i en föränderlig värld”, har genomförts vid det nationella kunskapscentrumet Barnafrid, Linköpings universitet, tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset och gjorts på uppdrag av Socialdepartementet.

Enligt en av rapportförfattarna, universitetslektorn Linda Jonson vid Barnafrid, visar analysen att dokumentation av övergrepp i form av bilder och filmer påverkar ungdomarnas psykiska hälsa negativt. För de barn och ungdomar vars bilder sprids ökar den psykiska ohälsan ytterligare.

Vilka utsätts för övergreppen?

De ungdomar som utsätts för övergrepp på nätet har någonting gemensamt. Samtliga har nämligen varit med om många svåra händelser i livet, exempelvis mobbning, våld och övergrepp, och har en sämre relation till sina föräldrar än ungdomar som inte varit utsatta.

Däremot skiljer sig inte ungdomarnas sociodemografiska bakgrund, så som familjens ekonomi, föräldrarnas arbetssituation eller liknande.

Bland rapportförfattarnas rekommendationer finns:

  • En moderniserad sexualundervisning för att stärka barn och ungdomars sexuella integritet
  • Kunskap om våld och andra övergrepp förs in i examinationsordningar i samtliga utbildningar som riktar sig till personer som ska arbeta med barn och ungdomar
  • Barn prioriteras i polisutredningar
  • Det skapas behandlingsenheter i hela landet som ger stöd och hjälp till förövarna för att minska risken för nya övergrepp

Johanna Holmgren
Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 3 mars 2017