Susanna Östlund, Medicinsk skribent
Senast uppdaterad 26 oktober 2020
Förlossning barnmorska

Att inte få plats på sin valda förlossningsklinik när det är dags att föda, är ett vanligt orosmoment bland blivande föräldrar. Det berättar Emma Jonsson, barnmorska på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och avdelningsstyrelseledamot i Vårdförbundet.

Att det råder platsbrist på Stockholms förlossningskliniker, och det i synnerhet under sommarmånaderna, är ett allmänt känt problem som det rapporteras flitigt om i media.

När Emma Jonsson och hennes barnmorskekollegor nu står inför ännu en pressad sommar, delar de de blivande föräldrarnas oro över hur sommaren ska bli.

Framförallt är vi oroliga för att vi inte ska vara tillräckligt många för att kunna ge den vård vi vill kunna ge, och tycker att föräldrarna ska kunna kräva, säger Emma Jonsson. 

Hon tycker dock inte att blivande föräldrar ska låta oron för platsbrist överskugga graviditeten. Däremot är det bra om de är medvetna om situationen, och är förberedda på att eventuellt få åka till en annan klinik än den de hade tänkt från början.

Enligt uppgifter från Region Stockholm skedde det mellan juni och augusti 2018 7426 förlossningar på Stockholms förlossningskliniker. I 573 fall fick de blivande mödrarna inte plats på den klinik de listat sig på, utan blev istället hänvisade till ett annat sjukhus. I 58 av fallen behövde de hänvisas till ett sjukhus utanför Stockholms län. 

Viktigt att alltid först ringa

Emma Jonsson förklarar att förlossningsklinikerna i Stockholm är i ständig kontakt med varandra, och samordnar vården för att det ska bli så bra som möjligt för alla som ska föda. 

Om det är fullt på den valda förlossningskliniken, är det givetvis inte så att den gravida själv får ringa runt till andra kliniker för att hitta en plats. Det ordnas av oss i sjukvården, säger Emma Jonsson, och förklarar att klinikerna alltid har koll på platsläget på övriga kliniker. 

Något den gravida alltid ska göra däremot, när förlossningen verkar vara på gång, är att ringa till sin förlossningsklinik inte bara åka in. 

Åker man in utan att först ringa finns ju risken att det är fullt på just den kliniken, när det samtidigt finns lediga platser på ett annat sjukhus i närheten. Så ring alltid först och rådgör med barnmorskan på förlossningen, fortsätter hon.

Vanligast med hänvisningar inom länet

I de flesta av fallen när en gravid i Stockholm blir hänvisad till ett annat sjukhus, är det till ett annat sjukhus inom länet. Emma Jonsson har tagit hand om flera familjer som blivit hänvisade till förlossningen i Huddinge när det varit fullt på andra kliniker. 

De flesta tycker att det gått jättebra och är nöjda, säger Emma Jonsson.

Hon understryker dessutom att en hänvisning till ett annat län aldrig sker utan medicinsk bedömning.

Man behöver alltså inte oroa sig för att bli skickad mellan exempelvis Stockholm och Eskilstuna, om man är tio centimeter öppen. Absolut inte, avslutar Emma Jonsson.

Susanna Östlund
Medicinsk skribent
Publicerad 30 september 2020, senast uppdaterad 26 oktober 2020