Dudi Warsito, Medicinsk redaktör
Senast uppdaterad 22 oktober 2020
Person tvättar händerna

Tvätta händerna regelbundet för att minska spridning av covid-19.

I skrivandes stund har 41 miljoner människor smittats och 1,2 miljoner dött till följd av nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Sedan utbrottet i Kina i slutet av 2019 har viruset snabbt spridit sig till resten av världen. Europa, USA och Sydamerika är särskilt hårt drabbade regioner.

Situationen har lett till att många känner sig oroliga. Bunkring av handsprit, desinfektionsmedel och toalettpapper i början av pandemin vittnar om folks rädsla. På olika internetforum och sociala medier är det många som undrar hur man skyddar sig bäst och när pandemin ebbar ut.

I denna artikel ger vi dig tips på hur du skyddar dig bäst i olika situationer. Tipsen baseras på Folkhälsomyndighetens och WHOs rekommendationer.

Allmänna råd

Då viruset främst sprids genom så kallad droppsmitta – droppar från nysningar och hostningar – finns det åtgärder i vardagen du kan ta till för att minska risken att bli smittad och sprida viruset vidare.

 • Tvätta händerna noggrant och regelbundet med tvål och varmt vatten. Tvätta i minst 20 sekunder. Komplettera med handsprit som innehåller minst 60 % alkohol.
 • Rengör ytor såsom bord, stolar och bänkar regelbundet med desinfektionsmedel.
 • Håll ett avstånd till andra med minst en meter, särskilt om de visar influensaliknande symtom.
 • Är du över 70 år eller har en underliggande sjukdom bör du stanna hemma eller undvika folksamlingar.
 • Ta inte på munnen, ögon och näsa.
 • Håll dig uppdaterad om coronaläget. Hämta din information från myndigheter eller faktagranskade källor.

Medan andra länder rekommenderar munskydd, finns inget sådan rekommendation i Sverige. Folkhälsomyndigheten menar att munskydd ger en falsk känsla av trygghet.

Håll dig säker i skolan och på jobbet

Skolan och arbetsplatsen är miljöer med många människor i rörelse inom ett begränsat utrymme.

Men det finns enkla åtgärder du kan ta till för att förebygga smitta.

Rekommendationerna är i stort sett samma för de i vardagslivet.

 • Rengör ytor och föremål regelbundet med desinfektionsmedel.
 • Tvätta händerna noggrant och regelbundet med tvål och varmt vatten. Komplettera med handsprit.
 • Se till att det finns handsprit på skolan och arbetsplatsen.
 • Är du sjuk ska du stanna hemma.

När du reser

Ska du resa är det viktigt att du upprätthåller en god hygien. Enligt WHO ska du följa dessa rekommendationer:

 • Tvätta händerna regelbundet.
 • Håll en meters avstånd till andra, särskilt om de hostar och nyser.
 • Följ landets rekommendationer för covid-19.

Det är viktigt att du även under din resa håller dig uppdaterad om läget och om nya rekommendationer.

Om du har influensaliknande symtom

Skulle du drabbas av influensaliknande symtom trots att du följt alla rekommendationer bör du följa nedanstående rekommendationer för att inte sprida viruset vidare.

 • Nys eller hosta i armvecket eller pappersnäsduk som du omedelbart slänger. Tvätta händerna efteråt.
 • Stanna hemma från jobbet eller skolan vid minsta symtom.
 • Har du andningsbesvär ska du omedelbart kontakta sjukvården.
 • Bor du tillsammans med någon ska ni äta och sova i separata rum om det är möjligt.
 • Res inte om du är sjuk.
Dudi Warsito
Medicinsk redaktör
PhD i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet och en masterexamen i molekylära livsvetenskaper från Stockholms universitet.
Publicerad 1 september 2020, senast uppdaterad 22 oktober 2020