Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 26 oktober 2016
En bebis ligger på mage på golvet.

Det har tidigare ansetts i princip bevisat att ett barn utsatts för skakvåld om de visar tre typiska skador, men det ifrågasätts nu av SBU och Smer.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och Statens medicinsk-etiska råd har tillsammans utrett den vetenskapliga grunden till diagnosen skakvåld mot spädbarn eller på engelska ”shaken baby syndrome”.

Det har tidigare ansetts i princip bevisat att ett barn utsatts för skakvåld om de visar tre typiska skador; en blödning i de yttersta hinnorna runt hjärnan, ögonbottenblödning samt hjärnpåverkan som till exempel hjärnsvullnad.

Efter granskning av vetenskaplig litteratur förklarar SBU och Smers rapport det inte finns tillräcklig vetenskaplig bevisning för att slå fast att de typiska skadorna säkert är orsakade av skakvåld.

Skakvåld ifrågasatt i Högsta Domstolen

SBU och Smers utredning kommer som följd av att diagnosen skakvåld blivit ifrågasatt, framförallt i rätten.

I 2014 slog Högsta Domstolen fast att det vetenskapliga stödet inte var tillräckligt starkt för att döma någon efter diagnosen skakvåld. Detta efter att experter vittnat om att barnens symtom lika gärna kan ha orsakats av förlossningsskador och inte skakvåld. Flera föräldrar har därefter friats från misstankar om att ha skadat sitt barn med skakvåld.

Svenska barnläkarföreningen står dock skeptisk mot den senaste rapporten och står fast vid att diagnosen skakvåld är vetenskapligt bevisad. De skriver i ett meddelande på deras hemsida:

”Barnläkarföreningens huvudbudskap är att det är farligt att skaka barn, att våld mot spädbarn förekommer, att barn även om det är svårbegripligt skadas och dödas av föräldrar, och att barnläkarens ansvar är att göra en noggrann medicinsk bedömning och värna om barnets liv och skydd.”

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 26 oktober 2016