Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 24 april 2017

Forskningen omfattade 10 955 barn från Storbritannien där alla var födda från september 2000 till januari 2002. Foto: Wikimedia commons

– Denna studie ger ytterligare bevis på att rutiner för barn i förskolan är förknippat med en hälsosam utveckling och kan minska sannolikheten för att dessa barn kommer att bli överviktiga, säger huvudförfattaren Sarah Anderson från Ohio State University.

Forskarteamet valde att utvärdera tre hushållsrutiner när barnen var tre år gamla; normal sängtid, vanlig måltidstid och begränsat tv– och videotittande till max en timme om dagen.

Slutligen undersökte de hur rutiner och självreglering samarbetade för att påverka fetma vid 11 års ålder, definierat utifrån internationella riktlinjer.

Vid tre års ålder hade 41 procent av barnen en regelbunden och normal sängtid, 47 procent hade en vanlig måltidstid och 23 procent var begränsade till en timme eller mindre dagligt tv– och videotittande.

Vid 11 års ålder var cirka sex procent överviktiga

– Vi såg att de barn som hade störst problem med känsloreglering vid tre års ålder också var mer benägna att vara överviktiga vid 11 års ålder, säger Sarah Anderson.

Tillsammans med sina kollegor fann hon även att avsaknaden av regelbunden powernap på förskolan var en av anledningarna till att vissa 11-åringar led av fetma. Risken för övervikt ökade dessutom när barnen hade en normal sängtid som de var vana tid och som sedan kom ur balans med jämna mellanrum.

– Denna forskning gör det möjligt för oss att bättre förstå hur unga barns rutiner kring sömn, mat och skärmtid relaterar till deras reglering av känslor och beteende. Sömn är så viktig och det är viktigt för barn i synnerhet. Även om det finns mycket som fortfarande är okänt om hur sömn påverkar ämnesomsättningen.

Håll känslorna i styr

Fastän det är omöjligt för detta arbete att bevisa att rutinerna kommer att förebygga fetma, rekommenderas regelbundna sängtidsrutiner och kan hjälpa barn på andra sätt, till exempel genom känsloreglering.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 24 april 2017