Redaktionen
Senast uppdaterad 22 oktober 2020
Man har huvudvärk på jobbet

Huvudvärk och mental trötthet kan vara ett tecken på infektion av coronavirus.

Magbesvär vanligare än man trott

Allt fler coronapatienter uppger att de drabbats av mag- och tarmproblem. Vissa forskare uppskattar att ungefär var tionde coronafall får symtom i mag- och tarmkanalen Symtomen uppkommer sällan själv, utan oftast tillsammans med andra symtom som feber, torrhosta och andningsbesvär.

Förlora lukt- och smaksinnet

I början av coronapandemin rapporterades det om att barn och unga tappade lukt- och smaksinnet. På senare tid har man sett att även vuxna drabbas. I en tysk studie uppger man att två tredjedelar av de smittade förlorade lukt- och smaksinnet, och att detta skedde sent i sjukdomsförloppet.

Huvudvärk och yrsel

En allmän känsla av obehag och förvirring till följd av covid-19 har rapporterats. Symtomen är en av de vanligare symtomen som inte räknats som klassiska symtom. Ungefär 8 procent får huvudvärk medan siffran för yrsel är lägre, uppger tidskriften.

Förvirring och mental trötthet

En allmän känsla av obehag och förvirring har rapporterats av flera coronapatienter. Det är framför allt äldre personer drabbas.

Även mental trötthet har rapporterats som ett atypisk symtom för coronainfektion. Det innebär att energin och orken avtar snabbare och kraftigare efter mentala aktiviteter. Mental trötthet kan påverka jobb och studier. Det kan påverka koncentrationsförmågan när man läser eller tittar på tv.

Kroppsvärk och frossa

Det är inte bara vid influensa man kan drabbas av värk i kroppen och frossa, besvären kan även vara ett tecken på coronainfektion. Enligt studier från bland annat världshälsoorganisationen WHO  har 11 procent av coronapatienter rapporterat frossa som symtom och 14 procent hade värk i kroppen. Experterna menar att dessa symtom är ett tidigt tecken på sjukdom.

Irriterande och brännande ögon

Känslan av irriterande och brännande ögon kan jämföras med besvären man får vid hösnuva och andra allergier. Besvär med ögonen kan även uppkomma när man utsätts för rök, damm, mögel eller husdjur.

Snuva är sällan ett symtom

Nästäppa eller en rinnande näsa beror med stor sannolikhet på allergi eller förkylning. Men en liten andel coronapatienter, mindre än fem procent, uppger att de har dessa symtom. Halsont kan vara coronainfektion men det är mer sannolikt att det beror på influensa eller förkylning.

Redaktionen
Publicerad 25 september 2020, senast uppdaterad 22 oktober 2020