Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 14 december 2016

Istället för operation visar en ny studie att en alternativ behandling för hudcancer är effektiv och kan ges snabbt av en allmänläkare.

Nu visar en fem år lång studie att en enkel hudkräm kan ge effektiv och säker behandling mot hudcancer.

Basalcellscancer är den vanligaste typen av hudcancer. Det orsakas av hög exponering för UV-ljus men har låg risk för att sprida sig till andra delar av kroppen.

Standardbehandling för denna cancerform idag är en operation som kräver antingen en dermatolog eller plastikkirurg. Antal fall av basalcellscancer ökar i rask takt, i vissa länder med så mycket som tio procent per år. Det har lett till stor press på vården och efterfrågan på alternativa behandlingsformer är hög.

Effektiv behandling varar minst fem år

Studien är en av få, rigorösa undersökningar på basalcellscancer och visar att 83 procent av patienter blev effektivt behandlade med krämen jämfört med 98 procent som behandlas med operation.

Forskare bakom studien påpekar att det fortfarande är en tydlig skillnad mellan utvärtes behandling med kräm och operation i fråga om effekt men att krämen ändå är ett användbart alternativ.

Resultaten från studien gör det möjligt för läkare och patient att diskutera alternativ, om de föredrar att pröva krämen istället för en operation. Det kan också användas speciellt för lågrisk-patienter medan patienter med högre risk för spridning kan få operation snabbare.

Så fungerar krämen

Krämer heter imiquimod och kan förskrivas snabbt och enkelt av en allmänläkare. Den fungerar genom att aktivera immunsystemet lokalt för att bekämpa cancern.

Det har funnits en oro att krämen bara behandlar cancern ytligt och att risken är hög att cancern kommer tillbaka. Men denna studie visar att sådana fall blir tydliga inom det första året och inte efter tre eller fem år. Detta tyder på effekten av ett mer aktivt immunsystem håller i sig under lång tid.

En möjlighet i framtiden är att erbjuda alla patienter behandlas med imiquimod till en början, om de inte svarar på behandlingen under det första året kan de gå vidare till operation.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 14 december 2016