Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 14 september 2017

En nyligen publicerad meta-analys, en sammanställning av resultat från flera studier, visar att kvinnor med endometrios har högre risk för flera komplikationer under både graviditeten och förlossning.

Resultaten är baserade på 24 studier där över en miljon kvinnor ingår och visar att kvinnor med endometrios sedan tidigare har högre risk för missfall, förtidig födsel, kejsarsnitt, låg födelsevikt och placenta previa. Det sistnämnda kallas även lågt liggande moderkaka och innebär att moderkakan delvis eller helt täcker livmoderhalsen vilket försvårar förlossningen.

Ingen koppling gjordes däremot mellan endometrios och högt blodtryck eller havandeskapsförgiftning.

Endometrios kännetecknas av att livmodervävnad börjar växa utanför livmodern vilket ger svår smärta i buken och kan leda till allt ifrån smärtsamt samlag till infertilitet.

Forskare bakom studien förklarar att endometrios på flera sätt kan påverka alla stadier i graviditeten till exempel genom inflammation i livmodern och hur livmodern reagerar på hormoner som progesteron.

– Det är viktigt att kvinnor med endometrios, och förlossningsläkare som tar hand om dem, känner till kopplingen mellan tidigare endometrios och högre risk för missdall, förtidig födsel, placenta previa, kejsarsnitt och låg födelsevikt, säger Vincenzo Berghella, forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Tidigare studier på endometrios och eventuella risker vid graviditet och förlossning har kommit till motstridiga resultat. Genom en meta-analys som väger flera studier tillsammans går det att göra en sammanställd bedömning där resultaten har större säkerhet en de enskilda studierna för sig.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 14 september 2017