Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 6 oktober 2016
Person som ritar ett hjärta med en krita.

Den 10 oktober drar Donationsveckan igång, som har i syfte att främja och underlätta donationsverksamheten genom att fler personer tar ställning till donation.

Idag har 16 procent av svenska befolkningen registrerat sin vilja i Socialstyrelsens donationsregister, varav 71 procent är positiva till donation.

Under förra året gjordes 764 organtransplantationer där majoriteten var njurar, lever, hjärta och lunga.

– Trots det ökade antalet organdonatorer är behovet fortfarande stort och i dagsläget behövs 845 organ. För patienten kan ett nytt organ i vissa fall vara livsavgörande, säger utredaren Wenche Stribolt i ett pressmeddelande.

Hårda krav för att bli donator

Det är relativt få personer som kan komma att bli organdonatorer då en rad kriterier måste uppfyllas. Danotorn måste ha avlidit i total hjärninfarkt på en intensivvårdsavdelning under en pågående respiratorbehandling.

– Att identifiera en organdonator är en process i flera steg. För att en donation ska komma till stånd är det oerhört värdefullt att alla tar ställning till organdonation och gör sin vilja känd, säger Donationsrådets ordförande Kenneth Johansson i pressmeddelandet.

Socialstyrelsen vill uppmärksamma att alla kan registrera sin vilja i Donationsregistret, oavsett ålder, sjukdomar eller levnadsvanor. De flesta är 30-79 år och majoriteten är kvinnor.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 6 oktober 2016