Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 22 augusti 2016

Englands regering har i år släppt en ny alkoholguide. Guiden uppdaterades senast 1995 och nytt för i år är att rekommendationerna är desamma för män som kvinnor.

Rekommendationerna lyder att varken män eller kvinnor bör dricka mer än 14 enheter alkohol i veckan. Det översätts till ungefär:

  • 6 pints öl (4% alkohol), en pint är ungefär 50cl, eller
  • 6 glas vin (13%), eller
  • 8 shots sprit (4cl, 40%)

englands nya alkoholguideSally Davis är Chief Medical Officer i England och förklarar i ett pressmeddelande att både män och kvinnor bör minimera sitt drickande till 14 enheter i veckan för att minska risken för sjukdomar som cancer och leverskador. Den senaste forskningen visar att risken för cancer ökar ju mer alkohol du konsumerar. Även 10 enheter i veckan ökar risken för cancer i munnen och halsen samt bröstcancer för kvinnor.

Varför får kvinnor och män samma rekommendationer?

Sedan 1995 har män varit rekommenderade att minimera sitt drickande till 21 enheter i veckan men det har nu justerats till 14 enheter som för kvinnor. Anledningen till att kvinnor och män tidigare fick olika rekommendationer var baserat på att kvinnor väger mindre och har mindre vatten i kroppen per kilo. Men forskning visar nu att det är små skillnader i hälsorisk mellan könen vid denna nivå av drickande.

Forskning visar dessutom att alkoholens hälsoskyddande effekt endast gäller för kvinnor över 55 år. Det gäller främst hjärtsjukdomar och effekten nås av ungefär 2 glas vin i veckan.

Varför just 14 enheter?

Just 14 enheter baseras på en uträkning som minimerar risken att dö på grund av alkoholkonsumtion under din livstid. Ett lågriskbeteende är något som ger mindre än 1% risk att dö av det beteendet, i detta fall alkoholkonsumtion. Alltså om du håller dig under 14 enheter alkohol i veckan bör du ha mindre än 1% risk att dö under din livstid på grund av sjukdomar eller skador från alkoholkonsumtion.

Den nya alkoholguiden rekommenderar också att sprida ut alkoholkonsumtionen över veckan istället för att dricka mycket vid ett tillfälle. Det minskar risken att dö av sjukdom eller olyckor.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 22 augusti 2016