Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 22 maj 2017

Fastän antalet strokefall sjunker i Sverige, drabbas ändå 25 000 – 30 000 personer, varje år. Foto: Wikimedia commons.

Den avancerade metoden heter trombektomi och går till så att ett tunt rör förs upp till hjärnan via ett kärl i ljumsken, det drabbade kärlet lokaliseras med hjälp av röntgen och proppen dras ut från det drabbade blodkärlet.

Om allt går vägen kan patienten bli helt återställd och vara uppe gående i korridoren på sjukhuset närapå direkt efter behandlingen, och i många andra fall ses ofta en påtaglig förbättring redan tidigt efter behandlingen.

Strokedrabbade patienter som opereras inom sex timmar kan bli helt återställda om de behandlas med trombektomi.

Fokus på rehab

I de nya riktlinjerna handlar en stor del av rekommendationerna om att stärka hela vårdkedjan med förebyggande åtgärder, insatser i akutskedet och rehabilitering.

Det finns även mycket som tyder på att framför allt tidig understödd utskrivning med koppling till strokeenheten på det sjukhuset där patienten vårdats har väldigt god effekt för rehabiliteringen. Socialstyrelsen rekommenderar därför starkt att denna typ av rehabilitering byggs ut ytterligare.

– Den typen av behandling erbjuds ännu i för liten utsträckning. Rikssnittet visar att 15 procent av patienterna erbjuds detta, det borde i stället vara 30–40 procent, säger Anna Lord som är projektledare för de nya nationella riktlinjerna.

Fler behöver utbildas i metoden

Socialstyrelsens nya rekommendationer innebär ekonomiska konsekvenser då hälso­­– och sjukvårdens kostnader för strokevård kommer att öka och ställa höga krav på stärkt kompetens, inte minst vad gäller möjligheterna att kunna erbjuda fler patienter trombektomi, vilket kräver en ökad vidareutbildning av neurointerventionister.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 22 maj 2017