Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 20 december 2016
Asylsökande kan få det svårare vid ålderbedömningstest då KI ska påbörja en ny studie.

Socialstyrelsen har tecknat avtal med KI och BTH om att utföra studien.

”Så ska asylsökandes ålder bedömas”, ”åldersbedömningar bör komma igång nu”, ”kommuner tvingar till orimlig åldersbedömning.” Så lyder några av de rubriker från tidningar som uppmärksammat den medicinska behandling som misstänkta asylsökande behövt genomgå. Unga migranter som ska ha ljugit om sin ålder för att hitta in till svenska skolor och få godkänd utbildning.

I april presenterade Socialstyrelsen en granskning av fler än tusen vetenskapliga artiklar om medicinsk åldersbedömning. Den visade att undersökning med magnetkamera av knäled kan minska risken att barn under 19 år felaktigt bedöms som vuxna.

I juli fick därmed Socialstyrelsen i uppdrag från regeringen att ansvara för en fördjupad studie av ålderbedömningar med magnetkameraundersökning som ska utföras av oberoende forskare på lärosäten i Sverige.

– En målsättning är att ta reda på om precisionen i åldersbedömningar av 18-årsgränsen kan öka när flera leder i kroppen undersöks i kombination, som knäled och fotled, säger Socialstyrelsens avdelningschef Lars-Torsten Larsson och fortsätter:

– Vi tycker att det är bra att två lärosäten utför detta i samarbete då de kan bidra med olika kompetenser.

Socialstyrelsen ska slutredovisa uppdraget till regeringen den 30 november 2017 och sker i samverkan med Rättsmedicinverket som fått i uppdrag av regeringen att utföra medicinska åldersbedömningar av asylsökande.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 20 december 2016