Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 23 september 2016
Målning med nakna kvinnor.

Ibrance, heter det läkemedel som kan bli det första preparatet i en ny läkemedelsklass för cancerbehandlingar som godkänns av EU-kommissionen.

Läkemedlet är framtaget av Pfizer och gäller för behandling av östrogenberoende HER2-negativ spridd bröstcancer samt i kombination med en aromatashämmare, liksom i kombination med bröstcancerläkemedlet fulvestrant för kvinnor som tidigare fått hormonell behandling.

En studie som togs fram tidigare i år visar bland att annat att kvinnor som fick fulvestrant i kombination med palbociclib hade en progressionsfri överlevnad på 9,2 månader, jämfört med de som bara fick fulvestrant där motsvarande tid var 3,8 månader.

Ibrance har redan godkänts i 20 länder, bland annat USA, säger Pfizer i ett pressmeddelande.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 23 september 2016