Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 2 februari 2017

Doktorand Eva Palmquist.

– Negativa förväntningar kan leda till en ond cirkel där besvären förvärras. Psykoterapi för att minska de känslomässiga reaktionerna när besvären debuterar kan vara till hjälp för att bryta en ond cirkel och för att kunna tillfriskna, säger Eva Palmquist.

Avhandlingen visade att stress, ångest, depressioner och utbrändhet ger en ökad risk att drabbas av miljöintolerans för dofter och ljud.

Det är viktigt att symtom tas på allvar och att man får hjälp tidigt

Det är till exempel vanligare att personer som är utsatta för mycket stress blir överkänsliga för buller, dock utan att stressen är den enda orsaken. Men när besvären väl utlöses ökar de risken för att man ska bli utbränd.

Givetvis krävs det även exponering för det ämne eller den miljö som framkallar reaktionen, som starka blomdofter eller långvariga bilköer till jobbet. Dessa besvär kan sedan vara högst påtagliga, även på kroppen.

– Det finns ett starkt växelspel mellan psykologiska och miljömässiga faktorer när människor drabbas av överkänslighet men det är långtifrån detsamma som att överkänslighet är ett psykologiskt fenomen, säger hon.

Goda chanser till att bli besvärsfri

Resultaten visar att det finns goda chansen till att tillfriskna från besvär mot miljöintolerans. Närmare hälften av deltagarna i studien blev så småningom besvärsfria.

– Det är viktigt att symtom tas på allvar och att man får hjälp tidigt, säger Eva Palmquist.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 2 februari 2017