Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 22 november 2016
Enligt en ny studien ska ensamvargar inneha högre intelligens.

För att sammanfatta studien visar forskare från London School of Economics att människor som bor i tättbefolkade områden generellt är mindre tillfreds med sina liv och deras lycka ökar ju mer de umgås med nära vänner.

Men enligt forskarna ser det tvärtom ut för de med högt IQ.

De här personerna blir generellt sett mindre negativt påverkade av en hög befolkningstäthet samtidigt som de inte har lika stort behov av social kontakt med nära vänner.

Personer med högt IQ blir även generellt missnöjda om de umgås med vänner alltför ofta.

Forskarnas hypotes är alltså att smarta människor har lättare för att bryta det historiska arbetet och anpassa sig till en modern värld där vi måste kämpa för vårt utrymme och inte har samma behov av nära vänner eller släktingar.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 22 november 2016