Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 7 december 2016
Miljöbuss som kör nedför en backe vid Tom Tits i Södertälje.

Bakom forskningsprojektet där bussen – som syns på bild – ingår står några av Sveriges viktigaste aktörer på marknaden, bland annat KTH. Foto: Dan Boman.

Sverige har det ambitiösa målet att införa en fossilfri fordonsflotta år 2030, vilket är ett viktigt steg mot målet om ett samhälle fritt från koldioxid, som ska uppnås år 2050.

Hållbarhet är dessvärre lönsamt, därför har Kungliga tekniska högskolans (KTH) forskare tittat på den ekonomiska biten i att använda trådlös laddning för bussarna i linjetrafik.

Maria Xylia, som är forskarstudent vid KTH, har skapat en modell som visar upp busslinjer som är energilönsamma för eldrivna fordon. Den här modellen kan appliceras på vilken stad som helst men i detta fall har hon fokuserat på Stockholm.

Bussen ska dessutom kunna identifierar vilka som är de optimala laddningsplatserna längs de elektrifierade busslinjerna.

50 procent minskning av utsläpp

– Modellen visar att kostnaderna för att driva ett bussnät där el ingår inte skiljer sig så mycket från de kostnader vi har för närvarande. Med denna modell visar vi att investeringarna i infrastruktur som krävs balanseras med de lägre kostnaderna för el som bränsle för bussarna. Samtidigt uppnås betydande minskningar med nära 50 procent av utsläpp och energiförbrukning, säger Maria Xylia.

Rami Darwish, forskarstuderande vid KTH, har intresserat sig för eventuella hinder för genomförandet av den nya bussmodellen. Detta underlag ger en förståelse för hur ny teknik kan kommersialiseras och bli verklighet bortanför forskningsprojektet.

– Det är ibland lättare att uppfinna saker än att använda dem kommersiellt. Tekniska genombrott kräver ofta helt nya förhållningssätt som tar tid att utarbeta, säger Rami Darwish.

Forskningen finansieras av Energimyndigheten och görs i samarbete med KTH, Scania, SL, Vattenfall och Södertälje kommun.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 7 december 2016