Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 16 november 2016

insular-lobe

Den insulära loben ligger undangömd innanför det yttre lagret i hjärnan.

Studien undersökte 59 pojkar och flickor i åldrar nio till sjutton år. Hälften av deltagarna hade upplevt ett svårt trauma någon gång i livet. Alla deltagare undersöktes med magnetkamera som tar detaljerade bilder av hjärnan.

Resultaten visar att en speciell del av hjärnan, den insulära loben, var ovanligt liten bland flickor som upplevt trauma än flickor som inte upplevt trauma.

Hos pojkar var det tvärtom. Pojkar som upplevt trauma hade en förstorad insulär lob.

Den insulära globen hanterar bland annat känslor, empati och smärta.

Psykisk ohälsa bland unga flickor

Forskare bakom studien tror att resultaten kan förklara varför flickor oftare drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) efter en traumatisk händelse. Det ser ut som att denna del av hjärnan åldras i förtid hos flickor.

Forskarna hoppas även att resultaten ska mana bland annat sjukvårdspersonal att ha respekt för könsskillnader bland traumatiserade ungdomar.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 16 november 2016