Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 30 september 2016
Händer håller upp glas med alkohol i luften i en skål.

Ett personlighetstest kan identifiera barn som ligger i riskzonen för att vända sig till droger och alkohol i tidig ålder.

Preventure är ett skolprogram som ämnar minska drogberoende bland barn. Tidigare nationella antidrogkampanjer har visat att strategier som använder utbildning och skrämseltaktik inte har fungerat. Preventure vill istället använda ett personlighetstest för att identifiera barn med särskilda personlighetsdrag och temperament som placerar dem i riskzonen att testa droger och alkohol i tidig ålder.

De fyra personlighetsdragen som kopplas till ökad risk är:

  • Sensations-sökande, en stark dragning till att upptäcka intensiva upplevelser
  • Impulsivitet
  • Överkänslighet för ångest
  • Hopplöshet

Preventure-programmet

Som del av Preventure-programmet får barn i mellanstadiet ta ett personlighetstest i början av året men resultaten diskuteras inte. Flera månader senare erbjuder skolan en workshop med ett begränsat antal platser. Workshoppen ska handla om hur man kan utnyttja sina specifika personlighetsdrag för att nå framgång i livet.

Skolan säger till eleverna att platserna kommer lottas ut till de som anmäler intresse. Men efter att nästan alla elever anmält intresse väljer istället lärarna ut de elever som placerats i riskzonen under personlighetstest i början av året för att delta i workshoppen.

Där får de lära sig hantera sina särskilda personligheter och temperament för att nå framgång i livet och undvika till exempel drog- och alkoholproblem.

Programmet har än så länge testats i åtta randomiserade studier i England, Australien, Nederländerna och Kanada. I en av studierna i England minskade alkoholkonsumtion med 29% bland elever i tretton till fjorton års ålder. Även bland elever som inte deltog i workshoppen.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 30 september 2016