Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 19 april 2017

Studien, som är det största i sitt slag, visade att intag av SSRI-läkemedel under den första trimestern av en graviditet, inte påverkade risken för autism eller adhd hos barnet – risker som tidigare studier har identifierat. En ökad risk för låg födelsevikt kunde inte heller ses.

Det kanske är värre att ha en depression under graviditeten än att ta antidepressiva

Däremot var risken för en för tidig födsel förhöjd hos de mammor som tagit SSRI-läkemedel under tidig graviditet, men ökningen var mindre, 1,3 gånger förhöjd, än vad tidigare forskning visat.

Miljontals barn undersöktes

I studien ingick alla barn som fötts i Sverige mellan 1996 och 2012, sammanlagt över 1,5 miljoner barn. Där ingick både information direkt från mammorna om att de tagit SSRI-läkemedel och information från läkemedelsregistrer.

Professor Brian D’Onofrio vid Indiana University betonar att studiens resultat pekar på att det är andra faktorer än läkemedlen som ligger bakom en större risk för adhd och autism hos mödrar som tagit SSRI-läkemedel under tidig graviditet.

– Kvinnor som tar antidepressiva under graviditet är mer sannolikt deprimerade än kvinnor som inte gör det, säger Brian D’Onofrio i en kommentar och fortsätter:

– Därför är det möjligt att depressionen, stress eller andra faktorer är de som ligger bakom den ökade risken för dessa barn. Vår studie pekar på att tidigare forskning kanske inte har räknat in dessa bakomliggande faktorer i tillräckligt hög grad. Kanske har de därmed överskattat riskerna med antidepressiva läkemedel under första trimestern.

Minskar oron

Paul Lichtenstein

Paul Lichtenstein, professor vid Karolinska institutet och en av forskarna bakom studien säger att studiens resultat borde kunna minska eventuell oro bland de kvinnor som tar antidepressiva och som är eller vill bli gravida.

– Vår studie ger inget stöd för att den här medicineringen skulle ha några fosterskadande effekter, säger han. Det kanske är värre att ha en depression under graviditeten än att ta antidepressiva. Men det är självklart något som var och en måste diskutera med sin läkare. Men det här kan definitivt minska oron.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 19 april 2017