Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 15 februari 2017

I och med att samspelet mellan immunsystem, tarmflora och kost har fått mer och mer uppmärksamhet inom forskning har även Alzheimer-forskare intresserat sig för hur våra magbakterier kan skynda på eller bromsa demenssjukdomens utveckling.

Forskare vid Lunds universitet har studerat friska och Alzheimer-sjuka möss och upptäckt att de sjuka mössen har en helt annan sammansättning av bakteriearter i tarmen.

De visar även att möss som helt saknar bakterier (i tarmen och resten av kroppen) har mycket mindre plack i hjärnan, någonting som kännetecknar demenssjukdomen Alzheimer.

Direkt koppling mellan tarmbakterier och Alzheimer

I ytterligare studier visar forskarna att om bakterier förs över från en Alzheimer-sjuk mus till en mus som saknar bakterier utvecklar de plack i större utsträckning än möss som får bakterier från friska möss.

– Vår studie är unik eftersom den visar en direkt orsakskoppling mellan tarmbakterier och Alzheimer. Det var slående att möss som helt saknade bakterier fick mycket mindre plack i hjärnan, säger Frida Fåk Hållenius, en av forskarna bakom studien, i ett pressmeddelande.

Resultaten kan även leda till nya behandlingsstrategier och förebyggande metoder för Alzheimer.

– Vi anser att detta är ett stort genombrott eftersom vi tidigare bara har kunnat ge symptomlindrande antiretrovirala läkemedel, avslutar Frida Fåk Hållenius.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 15 februari 2017