Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 29 juni 2017

En noggrann, dubbelblind och placebokontrollerad studie på 1776 kvinnor med hög risk för havandeskapsförgiftning (preeklampsi) har bevisat att en enkel åtgärd förebygger sjukdomen som kan leda till för tidig födsel och riskerar livet på både mamma och foster. Studien är publicerad i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine.

”Slutgiltiga bevis”

Läkemedlet Aspirin (även Magnecyl i Sverige) i låg, daglig dos minskar risken för havandeskapsförgiftning (innan vecka 37) med 62 procent, och tidig preeklampsi (innan vecka 34) med 82 procent visar studien.

– Denna omfattande studie ger slutgiltigt bevis för att kvinnor kan, med enkla medel i första trimestern av graviditeten, kraftigt minska sin risk att utveckla preeklampsi, säger Kypros Nicolaides, en av forskarna som lett studien, i ett pressmeddelande.

I studien gavs Aspirin till gravida kvinnor varje dag från och med vecka 11 eller 14 fram till vecka 36. Tidigare studier har visat att Aspirin innan vecka 16 kan minska fall av preeklampsi och Världshälsoorganisationen rekommenderar medicinen som förebyggande insats för kvinnor med hög risk före vecka 20. Nu hoppas forskarna bakom studien att resultaten ska leda till att kvinnor med hög risk ska ordineras Aspirin på rutin och tidigt i graviditeten.

Vad är havandeskapsförgiftning?

Havandeskapsförgiftning orsakar minskat blodflöde genom moderkakan och minskar syreflödet till fostret vilket kan bromsa tillväxt och leda till för tidig födsel. Sjukdomen märks av plötsligt ökat blodtryck och protein i urinen hos mamman och inträffar ofta efter vecka 20.

Fetma, diabetes, högt blodtryck, njursjukdom och familjemedlemmar som drabbats av preeklampsi ökar sannolikheten att drabbas.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 29 juni 2017