Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 24 november 2016
Svanar flyger under blå himmel mot svensk flagga.

Över 37 000 värphöns måste avlivas i Helsingborg på grund av fågelinfluensa.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har konstaterat två fall av fågelinfluensa i Skåne. Det en fallet rör en vildfågel medan det andra fallet har konstaterats på en värphönsgård utanför Helsingborg.

På denna gård ska nu över 37 000 värphöns avlivas rapporterar TT.

I september varnade Ryssland om ett utbrott av fågelinfluensa som därefter spred sig till Ungern. I början av november hade smittan nått Danmark. Spridningen ska främst orsakas av andfåglars flyttväg.

Jordbruksverkets åtgärder

Jordbruksverket har beslutat om höjd skyddsnivå i hela landet. Det innebär bland annat krav på inomhusvistelse för tamfåglar och förbud mot att ordna utställningar med levande fåglar. De har dessutom infört ett skyddsområde med 3 km radie runt värphönsbesättningen utanför Helsingborg och ett ytterligare övervakningsområde på 10 km. De uppmanar också djurägare att kontakta veterinär om de misstänker fågelinfluensa bland sina fåglar.

Ska inte kunna smitta människor

Fågelinfluensa orsakas av flera olika typer av virus som är mycket smittsamma bland fåglar. Vissa typer kan smitta människor men det är sällsynt att människor smittar varandra emellan.

Det virus som nu sprids är av typ H5N8 och har inte tidigare smittat en människa. Livsmedelsverket bedömer att det inte finns en risk att smittas av ägg och kyckling.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 24 november 2016