Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 30 augusti 2016

overvikt-kvinnaFrån att vi tidigare ansett att fetmakirurgi känns läskigt och riskabelt, har det istället gått och blivit alltmer accepterat i dagens samhälle. Ofta leder operationerna till stor viktnedgång som gärna håller i sig livet ut. Det har lett till att andelen kvinnor som genomgått en fetmaoperation innan de föder barn har ökat kraftigt i Sverige och globalt.

Forskare från Karolinska institutet har därför tagit en närmare titt på risken med operationen hos kvinnor som vill ha barn senare i livet. De använde sig av data från kvalitetsregistret för översiktskirurgi samt svenska hälsoregister. Där kunde de hitta 2000 barn som fötts av kvinnor som genomgått fetmakirurgi mellan 2006 och 2013.

Genom att jämföra barn till kvinnor som inte opererats men som haft samma BMI som de opererade kvinnorna hade före fetmakirurgin, kunde de se att de fetmaopererade kvinnorna löpte högre risk att barnet föddes för tidigt.

De positiva effekterna av en fetmaoperation är att de minskar risken för graviditetsdiabetes och att barnet blir för stort, jämfört med de som inte opererats.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 25 augusti 2016, senast uppdaterad 30 augusti 2016