Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 19 december 2016

Finländska forskare tipsar: bastubad skyddar mot dödlig folksjukdom.

I en studie över 20 år har bastubadande medelålders män studerats med hänsyn till demenssjukdomar.

Omkring 2000 män deltog i studien och blev indelade i tre grupper beroende på hur ofta de badade bastu.

Resultaten visar att ju oftare du badar bastu desto lägre risk att du drabbas av demens. De som bastade fyra till sju gånger i veckan hade 66 procent lägre risk för demens än de som bastade en gång i veckan. Även risk för Alzheimer var 65 procent lägre bland de som ofta steg in i saunan.

Kopplingen mellan hjärta, hjärna och bastu

Kopplingen mellan bastu och demens har inte undersökts förut men tidigare studier har visat att bastubad minskar risken för plötslig hjärtsjukdom. I och med att bastubad verkar skydda både hjärta och minne i någon utsträckning tror forskare bakom studien att ett friskt hjärta i sig kan påverka hjärnan och skydda mot demens.

Välmående och avslappning under tiden du är i bastun tror de också kan vara en bidragande faktor.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 19 december 2016