Dudi Warsito, Medicinsk redaktör
Senast uppdaterad 22 oktober 2020
Coronapatient i en sjukhussäng

När en stor del av befolkningen är immun mot covid-19 har vi uppnått flockimmunitet.

Vad är flockimmunitet?

Flockimmunitet, eller herd immunity som det heter på engelska, innebär att tillräckligt många i befolkningen är immuna mot ett virus så att viruset inte hittar någon att infektera. Vid coronautbrottets början var ingen immun eftersom det var ett helt nytt virus. Många som smittades insjuknade i covid-19 och en mindre andel dog.

Hur många som behöver vara immuna för att uppnå flockimmunitet beror på hur smittsamt viruset är. För mässling, som är väldigt smittsamt, krävdes att över 95 % av befolkningen var immuna för att uppnå flockimmunitet. Vad som gäller för det nya coronaviruset är inte helt klarlagt än, men många experter uppskattar att 50-70 % behöver vara immuna.

Hur uppnås flockimmunitet?

Antingen genom att vi vaccinerar oss, eller att tillräckligt många i befolkningen smittas och så småningom tillfrisknar.

I nuläget finns inget vaccin mot nya coronaviruset; vi kan endast uppnå flockimmunitet genom att många smittats och tillfrisknar. I takt med att fler blir immuna så blir det färre som kan smittas, bli sjuka och sprida viruset vidare. Coronapandemin ebbar ut.

Att medvetet bli smittad är en dålig idé

Vid virussjukdomar som vattkoppor är det många föräldrar som anser att det är bra om ens barn smittas så tidigt som möjligt för att inte bli sjuk i vuxen ålder eftersom symtomen är allvarligare för vuxna.

När det gäller covid-19 bör man undvika att medvetet smitta sig själv, ung som gammal. Covid-19 är en mer aggressiv sjukdom än vattkoppor och den som insjuknar löper större risk att bli allvarligt sjuk – och till och med dö. Enligt en studie som publicerades i den vetenskapliga tidskriften The Lancet är risken att dö till följd av covid-19 tio gånger högre än en influensa. Tillhör du en riskgrupp är siffran ännu högre.

Skulle många bli smittade på en gång utsätts sjukvården för en oerhörd stor påfrestning som i värsta fall kan kollapsa. Därför går den svenska strategin ut på att platta till kurvan och inte att stoppa smittan. Det vill säga att smittspridningen sker långsamt över en längre tid.

Hur länge är man immun mot covid-19?

Detta är en fråga många undrar, inklusive forskare. Man kan förvänta sig åtminstone några månader. Fall av återinfektion har rapporterats i bland annat Hongkong och Europa. Längden på immuniteten beror till stor del på viruset själv. Influensaviruset till exempel muteras årligen och innebär att vi måste vaccinera oss varje år.

Det är fortfarande okänt om det nya coronaviruset muteras i lika stor utsträckning; forskare har identifierat nya varianter av viruset.

Vaccin mot coronavirus

Det pågår intensiv forskning på många håll för att utveckla ett vaccin. Samarbeten över landsgränser som inte gjorts förut pågår och stora läkemedelsjättar går ihop för att snabba på utvecklingen.

I vanliga fall tar det mer än ett decennium att utveckla ett vaccin, men under pandemier brukar det gå mycket fortare eftersom vaccinet inte genomgår lika rigorösa kliniska tester. Detta ökar risken för biverkningar.

Forskare uppskattar att ett vaccin mot nya coronaviruset kan komma om cirka ett till två år.

Social distansering under tiden

Fram tills att vi har ett fungerande vaccin är det viktigt att hålla distans till andra och ha en god handhygien. Är man sjuk ska man stanna hemma för att inte smitta andra. Gör inga onödiga utlandsresor och jobba hemma om du har möjlighet till det. Personer som tillhör en riskgrupp ska hålla sig hemma.

Dudi Warsito
Medicinsk redaktör
PhD i medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet och en masterexamen i molekylära livsvetenskaper från Stockholms universitet.
Publicerad 20 oktober 2020, senast uppdaterad 22 oktober 2020