Ingrid Lund, Medicinsk Journalist
Senast uppdaterad 12 maj 2017

Fall av campylobacterinfektion stiger normalt under sensommarmånader. Men förra hösten har långt fler fall än normalt rapporterats från augusti till december i Sverige.

Vanligtvis går antalet fall sedan ned under vintern men det skedde inte denna säsong och det är ovanligt att så många insjuknar under en så lång tid meddelar Folkhälsomyndigheten.

Sedan juni 2016 har 100-300 personer i veckan rapporterats smittade med campylobacter enligt Folkhälsomyndigheten.

Färsk kyckling är källa till smitta

De utredningar som gjorts indikerar tydligt att färsk kyckling är källan till ökningen.

Två åtgärder har tagits inom kycklingbranschen. Dels har ett fel i en tvättanläggning vid ett slakteri åtgärdats. Även tomgångstider i kycklingstallar har förlängts, alltså den tid mellan att flockar går till slakt och att nya kommer in för uppfödning. Detta gör det möjligt att förbättra renhållning.

Men åtgärderna verkar inte ha påverkat antalet insjuknande i campylobacter och frågan är om ökad smittspridning kan ha någon annan orsak. Anneli Carlander, chef vid Folkhälsomyndighetens enhet för övervakning och samordning svarar:

– Vi tror fortsatt att problemen finns hos kycklingproducenterna, arbetet med vidtagna åtgärder behöver fortsätta samt behöver kompletteras med andra åtgärder om de vidtagna inte varit tillräckliga.

Hur fortsätter Folkhälsomyndighetens utredning nu för att hitta orsaken till smitta?

– Vi fortsätter att följa antalet anmälda fall och informera om utbrottet, det är fortsatt många som blir sjuka. Vi analyserar bakteriestammar från sjuka människor och jämför bakterieisolat med varandra för att se vilka som hör ihop, för att kartlägga smittkedjor. Vi inväntar nu jämförelse med isolat från kycklingar för att säkerställa kopplingen, men allt tyder på att det är ökningen av förekomst av campylobacter i kycklingflockar som är orsaken till de ökade antal fall vi ser, förklarar Anneli Carlander.

När beräknar ni ha svar på vad som har lett till en sådan ökning av smitta?

– Vi inväntar nu svar från typningen av kycklingisolat. Men tidigare erfarenheter har visat att när andelen campylobacterpositiva flockar ökar påverkas också antalet sjuka, avslutar Anneli Carlander.

Campylobacter – så undviker du smitta

Campylobacter är en tarmbakterie som förekommer hos många djurarter men framförallt fåglar. Smitta sprids framförallt via förorenade livsmedel och vatten.

Inkubationstiden är normalt mellan en till tre dygn men kan vara upp till tio dagar. En infektion ger ofta kraftiga diarréer, ibland blodblandade, samt magsmärtor, illamående, kräkningar och feber.

Läs Folkhälsomyndighetens råd för att undvika att bli smittad.

Ingrid Lund
Medicinsk Journalist
Ingrid Lund har en Bachelor of Science i anatomi och cellbiologi från McGill University (2013) samt en Master of Science i biomedicin från Karolinska universitetet (2015).
Publicerad 12 maj 2017