Johanna Holmgren, Redaktör
Senast uppdaterad 18 april 2017

– Trots att uppskattningsvis 100 miljoner kvinnor runt om i världen använder p-piller, vet vi förvånansvärt lite om p-pillrens effekt på kvinnors hälsa. Den vetenskapliga basen är mycket begränsad när det gäller p-pillers inverkan på livskvaliteten och det psykiska välmåendet, säger professor Angelica Lindén Hirschberg vid institutionen för kvinnor– och barns hälsa vid Karolinska institutet.

Så genomfördes studien

340 friska kvinnor mellan 18 och 35 år behandlades slumpmässigt under loppet av tre månader med antingen piller med ingen effekt (placebo) eller p-piller innehållande etinylestradiol och levonorgestrel, den vanligaste formen av kombinerade p-piller i Sverige och i många andra länder.

Varken ledarna för experimentet eller testpersonerna visste vem som fick vilket p-piller.

Resultatet visade att de kvinnor som fick p-piller uppskattade att deras livskvalitet var betydligt lägre än de som fick placebo. Både den allmänna livskvaliteten och specifika aspekter som humör, välbefinnande, självkontroll och energinivå, påverkades negativt av preventivmedlet.

Gäller just detta p-piller

De kombinerade p-piller som användes i studien rekommenderas i många länder som förstahandsvalet eftersom det anses medföra minst risk för trombos. Resultaten kan däremot inte generaliseras till andra typer av kombinerade p-piller eftersom de kan ha en annan riskprofil och andra biverkningar.

Då förändringarna var relativt små, måste resultaten tolkas med en viss försiktighet, understryker forskarna.

Johanna Holmgren
Redaktör
Johanna Holmgren är utbildad journalist (Kaggeholms Folkhögskola 2016) med ytterligare utbildning från Berghs School of Communication.
Publicerad 18 april 2017